Vannbehandling

I lukkede varme- og kjøleanlegg er riktig væskekvalitet avgjørende for å oppnå god og energioptimalisert drift. Dersom anlegget utsettes for korrosjon vil resultatet bli skader på komponenter, driftsproblemer, redusert effekt og økte energikostnader.

Kontroll

Med en vannbehandlingskontroll vil man effektivt kontrollere om væskekvaliteten og vannbehandlings-programmet holder riktig kvalitet, samt avdekke om tiltak bør iverksettes.

Rapport

Basert på analyseresultater og teknisk informasjon utarbeides det en rapport som gir deg informasjon om hvilke avvik som er identifisert samt hvilke rutiner og tiltak som bør iverksettes for å sikre best mulig drift av dine anlegg.

Kompetanse

Ved å benytte Førland Rør til vannbehandlingskontroll er du sikret rask responstid, mindre reisekostnader og kortere nedetid ved avvik.

Vannbehandling

I lukkede varme- og kjøleanlegg er riktig væskekvalitet avgjørende for å oppnå god og energioptimalisert drift.
Dersom anlegget utsettes for korrosjon vil resultatet bli skader på komponenter, driftsproblemer, redusert effekt og økte energikostnader.

Kontroll

Med en vannbehandlingskontroll vil man effektivt kontrollere om væskekvaliteten og vannbehandlings-programmet holder riktig kvalitet, samt avdekke om tiltak bør iverksettes.

Rapport

Basert på analyseresultater og teknisk informasjon utarbeides det en rapport som gir deg informasjon om hvilke avvik som er identifisert samt hvilke rutiner og tiltak som bør iverksettes for å sikre best mulig drift av dine anlegg.

Kompetanse

Ved å benytte Førland Rør til vannbehandlingskontroll er du sikret rask responstid, mindre reisekostnader og kortere nedetid ved avvik.