Beskrivelse

Rapport + timer inkludert. befaring opptil 2 timer + skriving av rapport  timer 2800 + moms. Det betales kun for medgått tid. 

 

Om du ønsker en vurdering av tilstand med rapport over rørene i din bolig kommer vi på en befaring hvor vi undersøker rørenes tilstand, alder, levetid og gir eventuelle anbefalinger om utbedringer dersom vi anser det som nødvendig. Vurderinger tas ut ifra gjeldende lover og forskrifter, men vi vil også bidra med anbefalinger basert på erfaring slik at du best mulig sikrer din bolig fra eventuelle fremtidige lekkasjer eller funksjonsfeil.